team of lego nurses

De overheid heeft besloten dat de thuiszorg niet langer vanuit de rijksoverheid, maar door gemeenten wordt uitgevoerd. Bij veel gemeenten gebeurt dit via integrale wijkteams. De vraag rijst of zij de planning van thuiszorgmedewerkers goed kunnen regelen. Wijkteams die dit slim aanpakken, kunnen echter veel efficiënter werken dan voorheen mogelijk was. Dat verbetert de werkvreugde voor de zorgverleners en de kwaliteit voor patiënten en cliënten.

Read more →